ที่มาภาพ: Justin De La Ornellas /Flickr (CC BY-NC 2.0)

ประสบการณ์สมัครทุน GKS แล้วไม่ได้ จนมารับทุนมหา’ลัยอีแด

ลิสต์คำถามที่กรรมการถามทั้งสองรอบ อ่านเพิ่มเติม ประสบการณ์สมัครทุน GKS แล้วไม่ได้ จนมารับทุนมหา’ลัยอีแด