คาชีโกกี: พ่อปลาที่มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อเห็นลูกรอด

คาชีโกกี แทงใจ ทั้งในฐานะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล และนักเขียนที่พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ชีวิตทรนง จนกระทั่งวันที่พบว่าศักดิ์ศรีนั้นไร้ความหมายสิ้นดี เมื่อเจอใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลคนที่เขารัก และพบว่า ไม่มีทางเลยที่จะจ่ายได้ อ่านเพิ่มเติม คาชีโกกี: พ่อปลาที่มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อเห็นลูกรอด