Paju Book City เป็นทั้งบ้านของนักอ่านและคนทำหนังสือ

Paju Book City คือที่ที่หนังสือได้กำเนิดขึ้น ส่งต่อทั้งตัวอักษร ทักษะและจิตวิญญาณคนทำหนังสือไปสู่คนรุ่นใหม่ๆ ในเกาหลี อ่านเพิ่มเติม Paju Book City เป็นทั้งบ้านของนักอ่านและคนทำหนังสือ