เดินเขาอันซัน ภูเขาเล็กๆ ใกล้มหาลัยอีฮวา

ตอนเด็กๆ เวลาดูโดราเอมอน มักจะสงสัยว่าทำไมโนบิตะไปเดินเขาบ่อยจัง มันใกล้นักเหรอ อ่านเพิ่มเติม เดินเขาอันซัน ภูเขาเล็กๆ ใกล้มหาลัยอีฮวา

กาแฟหวานลิ้น กลิ่นชาหอมกรุ่น ที่ไส่ก่อน

บันทึกการเดินทางเมื่อเดือนมกราคม 2557 “ก่าเฟ เสือด๊า” … อ่านเพิ่มเติม กาแฟหวานลิ้น กลิ่นชาหอมกรุ่น ที่ไส่ก่อน